Izpopolnjevalni program Bolezni in zdravstveno varstvo ptic, malih sesalcev in plazilcev obsega 43 kreditnih točk. Program obsega šest modulov, ki so med seboj povezani. Štiree moduli so obvezni, dva sta izbirna. Moduli so sestavljeni iz teoretičnega in praktičenga dela. Poudarek je na praktičnem in individualnem delu, saj le ta predstavlja kar 92,3 % celotne vsebine programa.

Študijske obveznosi programa so ovrednotene po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS - European Credit Transfer System).