S poskusnimi živalmi lahko delajo le ustrezno usposobljene osebe, ki izpolnjujejo zahteve Pravilnika za izvajanje poskusov na živalih (UL RS 37/13, ter 89/14). Eden od pogojev je uspešno opravljeno osnovno usposabljanje - Tečaj za usposabljanje za delo s poskusnimi živalmi.

Tečaj bo potekal od 2.-13. 12. 2019 v popoldanskem času in se bo izvajal v obliki treh vsebinskih sklopov: za oskrbovalce živali (30 ur), za izvajalce (40 ur) ter za vodje poskusov (60 ur).

Izpopolnjevalni program Bolezni in zdravstveno varstvo ptic, malih sesalcev in plazilcev obsega 43 kreditnih točk. Program obsega šest modulov, ki so med seboj povezani. Štiree moduli so obvezni, dva sta izbirna. Moduli so sestavljeni iz teoretičnega in praktičenga dela. Poudarek je na praktičnem in individualnem delu, saj le ta predstavlja kar 92,3 % celotne vsebine programa.

Študijske obveznosi programa so ovrednotene po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS - European Credit Transfer System).

Predmet je namenjen izobraževanju oskrbnikov. Osnova za šesturno izobraževanje je Pravilnik o zaščiti hišnih živali (Uradni list RS, št. 51/09 in 89/14 (16. člen).


General

"e-učilnica" je delovni portal, ki je namenjen razvijanju in vpeljavi možnosti aplikacij e-učilnice v študijski proces. Dostopnost ni splošna, ampak lahko dostopajo le osebe, ki imajo omogočen dostop. Tako smo vam za današnje srečanje omogočili dostopnost do portala "e-učilnica".