Seznanitev s pogoji reje drobnice, pomembnejšimi infekcijskimi in zajedavskimi boleznimi drobnice, presnovnimi ter drugimi aktualnimi boleznimi, pogostejšimi boleznimi jagnjet in kozličkov ter njihovim zdravljenjem. Študenti se seznanijo z izvedbo pregleda reje, odvzemom ustreznih vzorcev in izbiro preiskav ter interpretacijo rezultatov.

Študent pridobi teoretično in praktično znanje s področja veterinarske parazitologije s poudarkom na vzorcih, s katerimi se najpogosteje srečujejo veterinarji v vsakodnevni klinični praksi. Pridobi osnovno znanje za kompetentnejše delo v klinični praksi ter izhodišče za nadaljnje pridobivanje znanja na tem področju.

Vzroki in posledice zastrupitev živali in onesnaženja okolja s kemikalijami ali zdravili in metode za njihovo odkrivanje; spoznavanje kemijskih analiznih metod za odkrivanje vzrokov zastrupitev in onesnaženja.

Spoznavanje specialne veterinarske kirurgije domačih živali.

Posreduje študentom znanja o izvoru psa in njegovih sorodnikih, nastanku pasem, razvojnih obdobjih psa od mladiča do ostarelega psa, ter problematiki posameznih obdobij predvsem iz medicinskega ter etološkega stališča, učenja psov s pozitivnim spodbujanjem, načina kako se pes uči, uporabnosti psov v različne namene ter medsebojni komunikaciji psa in človeka. Študent pridobi tudi nekatera teoretična in praktična znanja iz reševanja težavnega, neprilagojenega oz. motenega obnašanja psa.

Študentje pridobijo dodatna praktična znanja, ki so nadgradnja patologiji na področju diagnosticiranja organskih in kužnih bolezni pri različnih živalskih vrstah, z uporabo zahtevnih laboratorijskih diagnostičnih metod.