Seznanitev s problematiko mišičnoskeletnega sistema konj s poudarkom na aplikaciji modernih kliničnih spoznanj v obravnavo ortopedskih obolenj, njihove diagnostike, obravnave poškodb in njihovo preprečevanje. Večji del učnega procesa poteka v obliki kliničnih vaj na pacientih

Prikaz genotipskih lastnosti živali in njihovih potreb po dobrem počutju v zrejnih objekth in transportu; spoznavanje temeljnih potreb živali v okolju; soodvisnost okolja in živali; odstopanja v obnašanju, nastajanje tehnopatij in etopatij; seznanjanje s principi in definicijami uporabne etologije; značilnosti obnašanja farmskih, ljubiteljskih in eksotičnih vrst živali.

Praktično usposabljanje in seznanjanje študentov s plodnostnimi motnjami, reševanjem le teh ter aktivno vodenje razmnoževanja živali. V okviru praktikuma študente seznanimo tudi z osnovami reprodukcijske kirurgije in z novejšimi tehnikami asistirane reprodukcije.

Predmet seznanja študente z osnovnimi tehnološkimi pogoji reje kuncev, zdravstvenimi motnjami, ki so vezane na tehnologijo, prehrano in reprodukcijo kuncev, pogostejših virusnih, bakterijskih in parazitarnih boleznih, njihovem zdravljenju in preprečevanju.

Slušatelji bodo seznanjeni z osnovami zdravstvenega varstva plazilcev in nekaterih drugih eksotičnih vrst živali, ki jih imajo ljudje v stanovanju kot hišne ljubljence. Predmet poleg tega obravnava optimalne pogoje gojenja in oskrbe teh vrst živali ter promet in prodajo strogo zavarovanih vrst.