PARAZITOLOGIJA je veda, ki preučuje parazite ali zajedavce in njihove gostitelje. Veterinarska parazitologija se ukvarja s paraziti domačih in divjih živali in z njihovimi razvojnimi krogi. Tudi človek je lahko del tega življenjskega kroga.

Predmet omogoča seznanjanje z osnovami na katerih temelji delo v živinoreji, seznanjanje z nekaterimi praktičnimi problemi v živinoreji; selekcija živali, najpomembnejše pasme domačih živali, rejski sistemi živali, osnove živinorejske ekonomike.

Predmet omogoča spoznavanje fizioloških zakonitosti prehrane živali na osnovi spoznavanja lastnosti in kakovosti krmil, krmnih mešanic in dodatkov krmi, hranljivih snovi in njihovih presnovkov ob upoštevanju potreb po hranljivih snoveh pri različnih živalskih vrstah in pri različnih oblikah proizvodnje.

Predmetnik zajema osnovno znanje o ustroju in lastnostih bakterij,
virusov in gliv; seznanja s temeljnimi načeli obrambe organizma pred patogenimi mikrobi in značilnostmi ter determinacijo mikrobov patogenih za domače živali, poseben poudarek je na mikrobnih vrstah, ki povzročajo zoonoze in ugotavljanju ter obvladovanju mikrobov, ki povzročajo zastrupitve s hrano in se prenašajo z živili živalskega izvora.

Spoznavanje splošnih in specialnih fizioloških procesov pri domačih in drugih živalih, ki jih obravnava veterinarska medicina, spoznavanje delovanja živčnega sistema in čutil, procesov prebave in presnove, krvi in obtočil, dihanja, izločanja, mišic in gibanja, endokrinega sistema.

Predmet proučuje mikroskopsko zgradbo organov, njihov funkcionalni pomen ter medsebojno primerjavo med različnimi vrstami živali.