Seznanjanje z organizacijo veterinarske stroke v EU in Sloveniji in o pomenu in razvoju veterinarstva v družbi, s sistemi preprečevanja pojava, zatiranja in izkoreninjenja živalskih kužnih bolezni, z zakonodajo o varstvu živali in epidemiološkimi načini obdelave živalskih kužnih bolezni, na področju sodnega veterinarstva se seznanijo z vsebino zakona o obveznostnih razmerjih, kazenskim zakonikom, jamstvom, pogodbo, odgovornostjo in forenzično presojo posameznih živalskih kužnih in nekužnih bolezni ter z osnovnimi vprašanji veterinarske etike in deontologije.

Praktično klinično delo pod strokovnim nadzorstvom učitelja, seznanjanje s tekočim kliničnim, ambulantnim in terenskim delom; odvzemanje anamneze, klinična in laboratorijska preiskava pacientov, postavljanje diagnoze, izdelava načrta zdravljenja živali ali izdelava drugih odločitev glede na zdravstveno stanje živali; komuniciranje s strokovnjaki, strankami in predpostavljenimi veterinarskimi institucijami.

Praktično delo, ki se izvaja pod nadzorom veterinarja-mentorja z licenco v registrirani klinični veterinarski ustanovi ali veterinarja-mentorja v okviru javne veterinarske službe oz. inšpekcijske dejavnosti.