E-Učilnica Veterinarske fakultete

Piškotki morajo biti omogočeni v vašem brskalniku

Nekateri predmeti morda omogočajo gostujoči dostop

Prijava v e-učilnico Veterinarske fakultete

Predavatelji: vnesite uporabniško ime in geslo, kot ga uporabljate za službeno pošto (brez začetnega vf\

Študent(ka): Večinoma lahko uporabljate izbiro "Prijavi se kot gost".

  • Če je zahtevana prijava, vnesite uporabniško ime in geslo, kot ga uporabljate za prijavo v študijsko infromatiko (brez @student.uni-lj.si)
  • Študent(ka) - pozabljeno geslo?: ponastavitev na http://id.uni-lj.si 
  • Študent(ka): preveri pravilnost podatkov v svojem profilu!